2010 งานบริการวิชาการ การตัดแต่งกิ่งไม้

BY ARBORISTICA | ISA Certified Arborist on Staff / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Public Building

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลสวน เรื่องการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ โรงเรียนบางกอกพัฒนา ระยะเวลา 1 วัน Shot period training for school gardener ,How to use climbing gear and how to cut the tree like a professional .

Tag :