2010 งานแก้ไขต้นไม้ล้มจากพายุ ในพื้นที่เข้าถึงยาก

BY ARBORISTICA | ISA Certified Arborist on Staff / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Park, Recreation area

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : ต้นไม้ล้มจากลมพายุรวมถึงการปลูกติดตั้งที่ไม่เหมาะสม เป็นจำนวนมากกว่า 10 ต้นบริเวณสวนส่วนกลางของที่พักอาศัย ไม่สามารถใช้เครนเข้าพื้นที่เพื่อช่วยยกได้ ดังนั้น จึงตัดแต่งกิ่งและใช้ระบบเชือกในการยก ทำค้ำยันใหม่ และย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่งใช้ในการคลุมดินบางๆ ลดค่าใช้จ่ายในการขนกิ่งไม้ทิ้ง the Tree Has Been felling and Uprooted because for the raining and wind poor tree support so we fix it by lift it up without heavy machine (Area is not suitable) we use a Rope technic to pull heavy load and lift it up put a new tree support prevent it from falling and leaning ,Save cost for cutting and bring a new tree that have to spend a lot of money.

Tag :