2010 งานแก้ไขต้นไม้ล้มจากพายุ ในพื้นที่เข้าถึงยาก

BY ARBORISTICA / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Park, Recreation area

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : ต้นไม้ล้มจากลมพายุรวมถึงการปลูกติดตั้งที่ไม่เหมาะสม เป็นจำนวนมากกว่า 10 ต้นบริเวณสวนส่วนกลางของที่พักอาศัย ไม่สามารถใช้เครนเข้าพื้นที่เพื่อช่วยยกได้ ดังนั้น จึงตัดแต่งกิ่งและใช้ระบบเชือกในการยก ทำค้ำยันใหม่ และย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่งใช้ในการคลุมดินบางๆ ลดค่าใช้จ่ายในการขนกิ่งไม้ทิ้ง

Tag :