2009 งานลดความเสี่ยงต้นไม้ล้ม โรงแรมศิวาเทล

BY ARBORISTICA / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Hotel, Resort

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : ต้นไม้ด้านหน้าอาคารพื้นที่ทางเข้า มีความถี่การสัญจรสูง ใกล้สายไฟ มีโพรงผุทั่วลำต้น พุ่มใบทึบ เคยได้รับการตัดที่ผิด จึงตัดกิ่งที่ผุ ปรับปรุงโครงสร้าง และลดความทึบของพุ่มใบเพื่อลดความเสี่ยงต้นไม้หักโค่นล้มในหน้าฝน

Tag :