1909 งานโค่นย้ายต้นไม้ที่มีความเสี่ยงสูง

BY ARBORISTICA / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Hotel, Resort

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : ต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างจากริมอาคารชั้น 7 ระยะ 1 เมตรจากขอบตึก ด้านล่างเป็นถนนทางสัญจรรถของแขกที่มาใช้บริการโรงแรม เคยเกิดเหตุการณ์กิ่งไม้หักลงไปถูกรถของแขก จึงตัดสินใจโค่นย้ายออก ซึ่งการโค่นย้ายมีความเสี่ยงที่ของรอบข้างจะเสียหาย และกิ่งตกลงไปด้านล่าง โดยด้านข้างเป็นหน้าต่างกระจก ด้านล่างเป็นท่อเซอร์วิส ทีมงานใช้เทคนิคระบบเชือกในการช่วยรั้งต้นไม้และลำเลียงกิ่งลง

Tag :