1909 งานโค่นย้ายต้นไม้ที่มีความเสี่ยงสูง

BY ARBORISTICA | ISA Certified Arborist on Staff / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Hotel, Resort

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : ต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างจากริมอาคารชั้น 7 ระยะ 1 เมตรจากขอบตึก ด้านล่างเป็นถนนทางสัญจรรถของแขกที่มาใช้บริการโรงแรม เคยเกิดเหตุการณ์กิ่งไม้หักลงไปถูกรถของแขก จึงตัดสินใจโค่นย้ายออก ซึ่งการโค่นย้ายมีความเสี่ยงที่ของรอบข้างจะเสียหาย และกิ่งตกลงไปด้านล่าง โดยด้านข้างเป็นหน้าต่างกระจก ด้านล่างเป็นท่อเซอร์วิส ทีมงานใช้เทคนิคระบบเชือกในการช่วยรั้งต้นไม้และลำเลียงกิ่งลง Remove the tree from 7th floor ,The dangerous part is normally the building it not design for put the big tree(It cause a heavy load on the building ) so it mean the root of the big tree was not so deep when it not so deep it mean super dangerous for climber and the people on the ground(The big tree can fall from 7th floor to the ground ) so we did load calculation (Incase of whole tree fall) use the rope as a guy's wire and then climb and cut and lowering the blanches down piece by piece until finish ,Every step is according to the safety (for the climber and the property)

Tag :