1911 ตัดแต่งกิ่งไม้ โรงแรมคอนราด

BY ARBORISTICA | ISA Certified Arborist on Staff / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Others

ลักษณะงาน : ภูมิทัศน์

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : ตัดแก่งกิ่งไม้ในสวนบริเวณชั้น 7 และด้านข้างทางสัญจร Pruning the garden at the Conrad Bangkok hotel(7th floor) include recycle the tree, leaf (Decompose) to become a fertilizer

Tag :