Osha Thai Restaurant

BY บริษัท ครี-ฟูล จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Others

ลักษณะงาน : Interior

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : 1 วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2014

ลูกค้า : Osha Thai Restaurant

รายละเอียดสินค้า : งานตกแต่ง Osha Thai Restaurant สถานที่ Royal Resident Park

Tag :