โรงงาน NI new factory

BY พันล้าน กรุ๊ป / พระนครศรีอยุธยา

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 58,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ : 2014

ลูกค้า : บริษัท เอ็นไอ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดสินค้า : โรงงาน

Tag :