งานถนน-ท่อระบายน้ำโครงการแอสทาร่า ไพร์ด-สุขสวัสดิ์

BY พันล้าน กรุ๊ป / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 6,003,000

ระยะเวลาโครงการ : 195 วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2013

ลูกค้า : บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด

รายละเอียดสินค้า : งานวางท่อและถนน

Tag :