ปรับปรุงโกดัง ถ.กิ่งแก้ว ซ.21

BY สตีลเฟรมบิลดิ้ง / สมุทรปราการ

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 6,050,000

ระยะเวลาโครงการ : 0

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟส จำกัด

รายละเอียดสินค้า : ปรับปรุงโกดังเก่า พื้นที่ใช้สอย 3,000 ม2

Tag :