ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 12,900,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : คุณ รัชนก ตั้งสุวรรณ

รายละเอียดสินค้า : อาคาร 3 ชั้น 2 ยูนิต พร้อมสระว่ายน้ำ ต.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน

Tag :