ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : Such As - Structural Work - Architectural Work - Pipe Layin Work - Landscaping Work - Swimming Pool Work Pipe Layin Work - The techniques in construction include digging and opening ground, burrowing underground. - sewage water treatment systems Landscaping Work - Provides service in garden design which is beautifying gardens - It requires learning on how to maintain beautiful gardens so that they have lives Swimming Pool Work - Area 28.00 sq.m. - Strength & Firmness - System Water - Clean & Beauty

Tag :