ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 80,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : Project : The Two Villas Ao-Yon Plot 1 – Plot 12 Construction Cost 80,000,000 Baht Such As - Structural Work - Architectural Work - Landscaping Work - Swimming Pool Work - Road Construction Work Landscaping Work WorkComposition of Arts     1. Proportion     2. Balance     3. Rhythm     4. Emphasis     5. Unity Principles of design    1. Unity    2. Styles    3. Time    4. Scale    5. Space Division    6. Line    7. Form    8. Texture    9. Color  10. Psychology of Desig Swimming Pool Work - Provide service on swimming pool construction Interior Design The decoration with within beautiful furniture. using inventory that is of good quality

Tag :